FANDOM


Snail-Po
Snailpo maaann
Przemysł Jedzenie
Pierwsze wystąpienie Zapodziana tożsamość
Ostatnie wystąpienie SpongeBob, zwalniam cię!
Snail-Po - firma produkująca jedzenie dla ślimaków.

Popularność

Bleh
Produkty tej firmy są przeznaczone dla ślimaków, lecz dużej ich części to jedzenie im nie smakuje, wliczając Gacusia. Mimo tego wciąż je je. Bardzo to jedzenie nie smakuje SpongeBobowi, i najprawdopodobniej jest jedyną osobą w Bikini Dolnym która je spróbowała.

Pracownicy

Snail po

Ciekawostki

Have You Seen This Snail- 38

Ciężarówka Snail-Po

  • Nazwa firmy jest grą słów od nazwy firmy Alpo.